Tworzywa PMMA - plexi

Obróbka

Jednym z największych plusów tworzyw PMMA jast łatwość formowania i obróbki. Plexi pozwala się ciąć, wiercić, frezować za pomocą narzędzi do drewna i do metalu, a także metodami zaawansowanymi, jak laserem. Można też formować wyroby z plexi metodami wtrysku, kształtowania próżniowego, wytłaczania, polimeryzacji blokowej.

Cięcie

 • jeśli nie zależy na jakości krawędzi, przy niewielkiej ilości można użyć piłki ręcznej z ostrzem do metali lekkich,
 • płyty poniżej 3 mm mogą być nacinane nożykiem a następnie łamane na odpowiedniej krawędzi,
 • dla dokładniejszego i szybszego cięcia używa się elektrycznych pił tarczowych ze stali szybkotnących, lub pił taśmowych, które pozwalają na uzyskanie różnych kształtów, a dla lepszego wykończenia krawędzi wystarczy wypolerować je papierem ściernym.

  Aby nie dopuścić do przegrzewania się materiału, wystarczy zadbać o dobre chłodzenie piły (powietrzem lub cieczą), usuwać opiłki z okolic cięcia oraz dbać o ostrość narzędzi,
 • najdokładniejszym sposobem wycinania kształtów jest zastosowania lasera, dzięki któremu od razu uzyskujemy doskonałą krawędź, dodatkowo przy niewielkim odpadzie, jednak wysoka temperatura cięcia moze powodować powstawanie naprężeń wewnętrznych w okolicach cięcia, co może być niwelowane w procesie relaksacji,
 • Wiercenie

 • acryl może być wiercony za pomocą wiertarek ręcznych lub stołowych, można wykorzystać wiertła ze stali szybkotnących lub węglików spiekanych, przy wielkich otworach można stosować wiertła rurowe lub frezy,
 • podobnie jak przy cięciu, należy zadbać aby nie doprowadzić do przegrzania plexi, a także przez częste wyjmowanie wiertła, usuwać opiłki
 • Frezowanie, toczenie

 • do frezowania i toczenia używać należy narzędzi podobnych jak do metali lekkich, frezy wykonane ze stali szybkotnącej lub węglików spiekanych,
 • należy stosować stosunkowo wysokie obroty przy niewielkim posuwie, oczywiście również należy zadbać o nieprzegrzewanie pleksy,
 • wykorzystując narzędzia frezerskie można także doskonale grawerować dowolne wzory w płytach plexi,
 • Termokształtowanie

 • wykorzystując właściwości plastyczne pleksi w wyższych temperaturach, można po jej podgrzaniu nadawać praktycznie dowolne kształty, które po ochłodzeniu stają się trwałe, proces ten można powtarzać wielokrotnie dla płyt wylewanych,
 • podgrzewania dokonuje się w piecach z ciepłym powietrzem, również dla większych grubości płyt, piec umożliwia dokładną kontrolę temperatury, można też go wykorzystać do wcześniejszego osuszenia płyty,
 • nieco szybsza, mniej kosztowna dla mniejszych elementów, pozwalająca na lokalne działanie jest metoda podgrzewania promieniami podczerwonymi, jednak trudniej tu o kontrolę temperatury, elementy podgrzewa się pojedynczo, a grubsze płyty trzeba naświetlać z dwóch stron,
 • kształtki, formy do kształtowania plexi mogą być wykonywane z różnych materiałów, drewna, gipsu, stali, żywic,
 • aby uniknąć lokalnych wewnętrznych naprężeń, formy i uchwyty powinny być również podgrzane, a wychładzanie powinno następować powoli i jednorodnie,
 • Relaksacja

 • jeśli w wyniku obróbki mechanicznej lub termicznej nastąpi przegrzanie materiału, powoduje wewnętrzne naprężenia struktury pleksi, co doprowadzić może do powierzchniowych pęknięć, ktore dodatkowo mogą się powiększyć pod wpływem kontaktu z innymi substancjami chemicznymi podczas malowania lub klejenia. Należy więc wtedy materiał poddać wyżarzaniu czyli relaksacji, np. w piecu z cyrkulacją gorącego powietrza
 • płyty pmma

  Montaż

 • do montażu płyt i płaskich formatów z plexi używa się zazwyczaj obramowania z metalu, płyty wtedy mogą być wstępnie uformowane na gorąco lub wygięte na zimno zgodnie z krzywizną sztywnej ramy,
 • w przypadku mocowania do ram metalowych należy zwrócić uwagę na dużą rozszerzalność pleksi w porównaniu z metalem, tym samym założyć stosowny zapas przestrzeni na rozszerzanie i kurczenie się płyty, a także odpowiednio większe średnice otworów,
 • przy gięciu plexi na zimno, nie należy przekraczać dopuszczalnego promienia gięcia, zależnego od jej grubości,
 • należy unikać połączeń standardowej pleksi z niektórymi tworzywami sztucznymi, jak PCV, oraz materiałami zawierającymi szkodliwe związki, jak acetaty w silikonach,
 • zamiast silikonu, do uszczelnień można stosować wyroby kauczukowe,
 • Łączenie

  Do połączenia ze sobą elementów z polimetakrylan metylu można użyć sklejania lub zgrzewania.

 • największą wytrzymałość połączenia, do 70%, daje sklejanie polimeryzacyjne, gdzie do połączenia elementów wykorzystuje się reakcje zachodzące pomiędzy monomerem spoiny a wstępnie rozpuszczoną krawędzią elementu PMMA,
 • mniejszą wytrzymałość, do 35%, dają połączenie klejami zawierającymi roztwory polimetakrylan metylu z rozpuszczalnikiem,
 • jeśli w wyniku obróbki dochodziło do przegrzania plexi, zalecane jest poddanie materiału relaksacji przed operacją sklejania, natomiast samo schnięcie, czyli odparowanie rozpuszczalników powinno odbywać się w temperaturze pokojowej,
 • podobną wytrzymałość uzyskuje się podczas zgrzewania, gdzie w celu złączenia elementów, ich krawędzie zostają zmiękczone, w przypadku płyt extrudowanych, np. za pomocą gorącego gazu, indukcyjnie, ultradźwiękami, a w przypadku płyt wylewanych wykorzystując do połączenia rozmiękczone pręty PMMA,
 • metoda połączenia przez zgrzewanie powoduje powstawanie naprężeń wewnętrznych, więc zalecane jest po tym procesie poddnie całości relaksacji,
 • Kleje polimeryzacyjne:
 • dwuskładnikowy ACRIFIX 190, roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, ulega polimeryzacji w połączeniu z utwardzaczem CATALYST 20,
 • jednoskładnikowy ACRIFIX 192, roztwór polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, ulega polimeryzacji w świetle dziennym,
 • mogą być stosowane do klejenia krawędzi oraz powierzchni transparentnych elementów plexi (PMMA) a także innych tworzyw np. poliwęglanów, polistyrenów.

  Polerowanie

 • w celu uzyskania idealnych krawędzi lub aby usunąć porysowania powierzchni, płyty plexi mogą być poddawane polerowaniu,
 • polerowanie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie za pomocą zamszu, filcu, lub z użyciem środków polerskich,
 • bardzo wydajne i dające idealnie błyszczącą powierzchnię jest polerowanie metodą ogniową, jednak wymaga większej uwagi, gdyż należy tak dobrać parametry tej operacji aby powierzchnie uległy roztopieniu ale nie zapaleniu, poza tym, plexi należy później poddawać relaksacji, nie nadaje się też do późniejszego gięcia i wytłaczania,
 • wstępnie można również stosować piaskowanie karborundowe,
 •  
  Wszelkie prawa należą do ESKADE-SYSTEM